Villkor

Allmänna leveransbestämmelser, se separat dokument,

Leveransbestämmelser.

Denna prislista annullerar alla tidigare prislistor och gäller tillsvidare.

Mervärdesskatt tillkommer.

Leveranser sker fritt vårt lager exkl. emballage.

Vid försäljning till privat personer krävs förskottsbetalning innan leverans.

Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad. Retur av varor får ske efter vårt godkännande och returinstruktion.

Returavdrag sker med 20 %.

Anskaffningsvaror och nedsatta varor återtages ej. Vid beställnig av anskaffninfgsvaror krävs 50% i förskottsbetalning.

Reklamationskrav skall ske skrifligen och omgående med foto på varan.

I PDF katalogen förekommer artiklar som ej finns med på hemsida.

Miljöpolicy

Vi återanvänder emballage i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör att ditt paket ibland ser lite skavt ut men det behöver inte betyda att varan är skadad. Skulle det dock visa sig att vara är skadad måste du hör av dig omgående för att vi skall kunna reklamera det till transport bolaget.