Villkor

Allmänna leveransbestämmelser, se separat dokument,

Leveransbestämmelser.

Denna prislista annullerar alla tidigare prislistor och gäller tillsvidare.

Mervärdesskatt tillkommer.

Leveranser sker fritt vårt lager exkl. emballage.

Vid försäljning till privat personer krävs förskottsbetalning innan leverans.

Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad. Retur av varor får ske efter vårt godkännande och returinstruktion.

Returavdrag sker med 20 %.

Anskaffningsvaror och nedsatta varor återtages ej. Vid beställnig av anskaffninfgsvaror krävs 50% i förskottsbetalning.

Reklamationskrav skall ske skrifligen med foto på varan.

I PDF katalogen förekommer artiklar som ej finns med på hemsida.